Cech HROBNICKÝ

celni-pohled

 

 Dne 15. března LP 2010 byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován

 jako občanské sdružení.

 

 

 Cech hrobnický je nepolitická společnost hrobníků,

 provozovatelů pohřebišť,  stavitelů hrobek, správců pohřebišť

 a dalších pracovníků v oborech souvisejících s pohřbíváním kteří

 mají zájem na prohlubování a zvyšování své kvalifikace.

 Členové spolku vzájemně spolupracují a vyměňují si informace z oblasti   

 hřbitovních služeb.. Zájem členů Cechu hrobnického je rozvoj a 

 standartizace hrobnického řemesla.